WWW.ZİKRİALEM.COM

<<< Show Posts >>>

DİYANET İLMİHALİ (KEFARETLER)KEFARETLER ÖZETLERİ

Merhaba Arkadaşlar bu yazımda diyanetin ilmihal  kitabından  akaid  konusunu  özetlerini çıkarmaya çalışacam   KEFARETLER bölümünüsoru ve görüşleriniz için  soru cevap  bölününden yazabilirsiniz … KEFARETLER Kefâret kelimesi sözlükte “örten, gizleyen” anlamına gelir. Dinî bir terim olarak ise, “işlenen bir kusur ve günahtan dolayı Allah Teâlâ’dan af ve mağfiret dilemek niyetiyle yapılan, cezaRead the Rest…

DİYANET İLMİHALİ (AKAİD) ÖZETLERİ

Merhaba Arkadaşlar bu yazımda diyanetin ilmihal  kitabından  akaid  konusunu  özetlerini çıkarmaya çalışacam   ele alacagım İTİKADİ FIRKALARsoru ve görüşleriniz için  soru cevap  bölününden yazabilirsiniz … İSLAM DİNİNİN MAHİYETİ İslâmî literatürde bu tecelli ve inâyet yani Tanrı’nın kendini göstermesi, genellikle “yaratma ve buyurma” (halk ve emir) kavramlarıyla ifade edilir. Cibrîl hadisi diyeRead the Rest…

DİYANET İLMİHALİ (AKAİD) FIKIHÖZETLERİ

Merhaba Arkadaşlar bu yazımda diyanetin ilmihal  kitabından  akaid  konusunu  özetlerini çıkarmaya çalışacam  FIKIH ele alacagımsoru ve görüşleriniz için  soru cevap  bölününden yazabilirsiniz … FIKIH   Fıkıh kelimesi sözlükte “bir şeyi bilmek, iyi ve tam anlamak, iç yüzünü ve inceliklerini kavramak” anlamına gelir. Terim olarak ise, hicrî ilk asırlarda zihnî çaba ileRead the Rest…

DİYANET İLMİHALİ (AKAİD) DİN VE MAHİYETİ ÖZETLERİ

Merhaba Arkadaşlar bu yazımda diyanetin ilmihal  kitabından  akaid  konusunu  özetlerini çıkarmaya çalışacam  DİN VE MAHİYETİ ele alacagımsoru ve görüşleriniz için  soru cevap  bölününden yazabilirsiniz … DİN VE MAHİYETİ   Arapça kökenli bir kelime olan din sözlükte “örf ve âdet, ceza ve karşılık, mükâfat, itaat, hesap, boyun eğme, hâkimiyet ve galibiyet, saltanatRead the Rest…

DİYANET İLMİHALİ (AKAİD) ÖZETLERİ

Merhaba Arkadaşlar bu yazımda diyanetin ilmihal  kitabından  akaid  konusunu  özetlerini çıkarmaya çalışacam   peygamberlere iman  pergamberlerin sıfatları  kadr konusunu ele alacagımsoru ve görüşleriniz için  soru cevap  bölününden yazabilirsiniz … PEYGAMBERLERE İMAN Peygamber Kavramı ve Peygamberlere İman Peygamber, Farsça’da “haber taşıyan ve elçi” anlamlarına gelir. Dinî terim olarak, “Allah’ın kulları arasından seçtiğiRead the Rest…

DİYANET İLMİHALİ (AKAİD) ÖZETLERİ

     Merhaba Arkadaşlar bu yazımda diyanetin ilmihal  kitabından  akaid  konusunu  özetlerini çıkarmaya çalışacam   A LLAH sıfatlar meleklşere  iman kitaplara iman konuları ele alacağım soru ve görüşleriniz için  soru cevap  bölününden yazabilirsiniz …          İMAN ile KÜFÜR ARASINDAKİ SINIR İman, Hz. Peygamber’in getirdiklerinin hepsini tasdik, küfür deRead the Rest…

DİYANET İLMİHALİ (AKAİD) ÖZETLERİ

                       AKAİD Merhaba Arkadaşlar bu yazımda diyanetin ilmihal  kitabından  akaid  konusunu  özetlerini çıkarmaya çalışacam  soru ve görüşleriniz için  soru cevap  bölününden yazabilirsiniz … İman, inanılması gereken hususlar (iman esasları) açısından artmaz ve eksilmez. Bir kimse iman esaslarının hepsini kabul edipRead the Rest…

DİYANET İLMİHALİ (AKAİD) İMANIN TANIMI ve KAPSAMI

Merhaba Arkadaşlar bu yazımda diyanetin ilmihal  kitabından  akaid  konusunu  özetlerini çıkarmaya çalışacam  soru ve görüşleriniz için  soru cevap  bölününden yazabilirsiniz …   Akaid, akd kökünden türetilmiş olan akîde kelimesinin çoğuludur. Akîde, sözlükte “gönülden bağlanılan, düğüm atmışçasına sağlam inanılan şey” demektir. Dinî literatürde akîde, “inanılması zorunlu olan ilke” (iman esası, mü’menünRead the Rest…

DÖRT MEZHEBE GÖRE GÜNLÜK YAŞAM FARKLAR

SELAMÜN ALEYKÜM ARKADAŞLAR BU YAZIMDA MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLARI İŞEYECEM İLK OLARAK GÜNLÜK YAŞAM  ELE ALACAGIM .

DÖRT MEZHEBE GÖRE YEME İÇME EVLENME … FARKLAR

SELAMÜN ALEYKÜM ARKADAŞLAR BU YAZIMDA MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLARI İŞEYECEM İLK OLARAK YEME İÇME EVLENME  ELE ALACAGIM .